Reklama “Softporn Adventure” – gry, którą wydała firma, która później przyjęła nazwę Sierra On-Line